Etablerer en sikret kobling for betalingsprosessen